Returer

Om din Jethwear produkt är bristande i kvalitet eller hantverk så kan du reklamera din produkt.

Du har möjlighet att reklamera din produkt upp till två år efter köp.

För att reklamera din produkt mailar du warranty@jethwear.com följande:

  • Produktnamn, produkt id och färg
  • Tydliga bilder på skadan
  • Ditt kvitto
Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.